Home Wypożyczalnia
Wypożyczalnia

Moduł Wypożyczalnia


Aplikacja zawiera dwie listy: urządzeń i wypożyczeń. Dla każdego urządzenia możemy zarówno 

określić jego aktualny stan (np. zarezerwowane, wypożyczone, zwrócone) jak i sprawdzić 

pełną historię wypożyczeń.  Wypożyczalnia może zostać powiązana z serwisem – 

wypożyczane urządzenie podlegać będzie przeglądom czy naprawom serwisowym.