Home Analizy wielowymiarowe
Analizy Wielowymiarowe

Moduł Analizy Wielowymiarowe


Analizy Wielowymiarowe to doskonałe narzędzie dla przedsiębiorstw, które doceniają rolę
informacji 
w nowoczesnym zarządzaniu działalnością. Moduł wzbogaca system enova
o zaawansowane możliwości  analizy danych znajdujących się w bazie operacyjnej programu.
Dzięki tej aplikacji przetwarzanie dużej ilości danych nie obciąża głównego serwera bazy danych.
Narzędzia analityczne programu Microsoft Excel zintegrowanego z systemem enova pozwalają
na wszechstronne i wygodne prezentowanie różnego rodzaju przekrojów danych.
Na moduł składają się dwa podstawowe elementy:

• Mechanizm tworzenia zdjęć danych bazy danych operacyjnej, który tworzy kopię danych roboczych
do osobnej bazy analitycznej przeznaczonej do późniejszej analizy.

• Narzędzia kostki analitycznej (cube) pozwalającego na wygodne przetwarzanie danych
zgromadzonych w bazie analitycznej z udziałem programu Microsoft Excel 2007.

Moduł przeznaczony są dla dwojga rodzaju użytkowników. Podstawową grupę tworzą
pracownicy analityczni, których zadaniem jest przetwarzanie danych firmy
i przygotowywanie zestawień i raportów dla kadry zarządzającej firmy.
Przy użyciu aplikacji Analizy Wielowymiarowe są oni w stanie opracować raporty integrujące
unikalne informacje z różnych modułów systemu enova oraz przygotowywać przekrojowe
zestawienia danych prezentujące np. trendy sprzedaży, krytyczne miejsca powstawania
kosztów, analizy wydajności prac, itp. Narzędzia Microsoft Excel umożliwiają nadawanie
raportom interesującej i czytelnej formy wizualnej. Jest to zatem znakomite narzędzie
do budowy systemu kontrolingowego w firmie.

Drugi rodzaj użytkowników modułu to osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami firmy,
tj. magazynierzy, księgowi itp. Mogą oni optymalizować wykorzystanie tych zasobów m.in.
za sprawą wygodnego identyfikowania niebezpiecznych lub kosztownych dla firmy
ścieżek krytycznych. Przykładem może być wykrywanie zalegających towarów w magazynie,
weryfikacja wydajności pracowników w stosunku do płac, niestandardowe ujęcia danych
księgowych, elastyczna analiza płatności, której efektem jest np. wyszukiwanie kontrahentów,
którzy powinni zostać nagrodzeni za wzorowe rozliczenia z firmą itp.